Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
6713 68c5 400
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viapikkumyy pikkumyy
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viavaniliowo vaniliowo
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavaniliowo vaniliowo
1840 4740 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsidemysoul insidemysoul
Reposted fromweightless weightless viajestpieknie jestpieknie
2258 3e5a 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma
0714 bb6d 400
Reposted fromsoftboi softboi viaCattleya Cattleya
2048 d672 400
Reposted fromzelbekon zelbekon viaregcord regcord
Reposted fromDennkost Dennkost viavimes vimes
Co by było, gdyby twarz człowieka mogła dokładnie wyrazić całe wewnętrzne cierpienie, gdyby zobiektywizowała się w akcie ekspresji cała wewnętrzna męka? Czy moglibyśmy jeszcze rozmawiać ze sobą? Czy nie musielibyśmy wówczas mówić, zakrywając rękoma twarz? Życie byłoby praktycznie niemożliwe, gdyby owa nieskończoność odczuć, jaką w sobie nosimy, uzewnętrzniała się w rysach twarzy. Nikt nie miałby już odwagi przejrzeć się w lustrze, bo w groteskowym i tragicznym zarazem wizerunku twarzy stapiałyby się w jedno plamy i wstęgi krwi, rany, co nigdy się nie zabliźnią i strugi łez, co nigdy nie będą powstrzymane.
— Emil Cioran, Na szczytach rozpaczy
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
8575 d736 400
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
2995 ca01 400
Reposted fromhare hare viagdziejestola gdziejestola
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viapikkumyy pikkumyy
8220 34cc 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaLuukka Luukka
Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić.
— J.K Rowling
Reposted frombluuu bluuu
9241 3158 400
Reposted fromhare hare viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl