Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Trochę bym się wykrzyczał, trochę poużalał a trochę chce mi się rzygać jak o tym myślę. 
Reposted fromyanek yanek viapikkumyy pikkumyy
5800 6820 400
Odkryj w sobie psychopatę i osiągnij sukces
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapikkumyy pikkumyy
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viaaynis aynis
7058 02e7 400

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromfreakish freakish viakindofnightmare kindofnightmare
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Diabła warte to nasze życie, powiem panu. Te wszystkie nasze sny, marzenia, nadzieje.
— Traktat o łuskaniu fasoli, W.Myśliwski
Reposted fromcytaty cytaty viagdziejestola gdziejestola
2494 e626 400

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

5379 c7a2 400
Reposted fromklauudus69 klauudus69 viamikrokosmos mikrokosmos
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromkarna karna viaLinaa Linaa
Ciężko mi, bo nie mogę się z Tobą zobaczyć, ale sądzę, że gdyby nie Ty, moje życie byłoby jeszcze gorsze. Kiedy rano w łóżku o Tobie pomyślę, mogę sobie powiedzieć: no, trzeba nakręcić sprężynę i żyć jak należy. Ty się tam starasz, a ja się muszę starać tutaj.
— Haruki Murakami
Reposted fromdzikusowska dzikusowska viaLinaa Linaa
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viaLinaa Linaa
8704 d019 400
Reposted fromLinaa Linaa
Nie każda noc przynosi ulgę powiekom.
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl