Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viastraycat straycat
1806 7a79 400
HDMI 3.0
Reposted fromvolldost volldost viastraycat straycat
Reposted fromLeguanien Leguanien viaanabee anabee
2962 80bb 400
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
Czwarta noc pełna niepokoju
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viajointskurwysyn jointskurwysyn
7016 2e85 400
"Ości" 11
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadygoty dygoty
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
2587 9731 400
Reposted fromzciach zciach viaki-adi ki-adi
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka. 
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavictorian victorian
1951 33ff 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viagazda gazda
4809 5d35 400

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

Reposted fromescapism escapism viainto-black into-black
1649 fc3d 400
urgent
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viapankamien pankamien
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
2767 9393 400
Reposted fromknot knot viapikkumyy pikkumyy
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viamalazadymiara malazadymiara
9887 bbac 400
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
7240 21db 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl