Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaasylopath asylopath
(...) stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, 
czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski
3548 54f3 400
Reposted fromkaiee kaiee viaasylopath asylopath
9859 dedf 400
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaasylopath asylopath
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaasylopath asylopath
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid viaasylopath asylopath
2496 2c99 400
0458 831e 400
Reposted fromkaiee kaiee viaziemniaki ziemniaki
Nie jestem odpowiednią osobą do kochania.
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viapikkumyy pikkumyy
4004 1a72 400
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viapankamien pankamien
Czasem brak jednej osoby sprawia, że świat zdaje się wyludniony.
— Alphonse de Lamartine
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
Często okazywanie uczuć łamie serce, ale czy chowanie ich w sobie prowadzi do szczęścia?
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viagdziejestola gdziejestola
uratuj się, tylko ty możesz to zrobić.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viastonerr stonerr
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl