Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viapikkumyy pikkumyy
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapikkumyy pikkumyy
3841 f758 400
Reposted fromXandir Xandir viapankamien pankamien
9655 71b3 400

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

6488 92c2 400
Reposted fromzciach zciach viajasminnie jasminnie
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajasminnie jasminnie
1694 3c63 400
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
8750 4738 400
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaziemniaki ziemniaki
5727 538f 400
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viapankamien pankamien
4807 8df3 400
Reposted fromtgs tgs viajasminnie jasminnie
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viapikkumyy pikkumyy
Sam nie wiem, kim jestem w Twoich oczach
Może wcale mnie w nich nie ma
I spokojnie śnisz po nocach
— ZdunO "O niej"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
1465 c739 400
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viapikkumyy pikkumyy
Reposted frombluuu bluuu viajointskurwysyn jointskurwysyn
5160 7f6d 400
Reposted fromfreakish freakish viajointskurwysyn jointskurwysyn
7055 cfb6 400
Reposted fromkyte kyte viagdziejestola gdziejestola
Czemu nie przeszły mi przez gardło te proste słowa o kochaniu?
— Agnieszka Osiecka
0038 95b8 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl