Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9044 34f1 400
7313 d3a9 400
Reposted fromkostuchna kostuchna viagdziejestola gdziejestola
  Nigdy nie będziesz tym, co masz w sercu ...
— Mumford & Sons - Little Lion Man
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
Musiałem mieć chyba szesnaście lat, gdy zacząłem nie ufać życiu.
— Emil Cioran
2817 c701 400
Reposted fromluron luron viajointskurwysyn jointskurwysyn
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viapikkumyy pikkumyy
5058 67ba 400
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka - "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaasylopath asylopath
5860 d7d2 400
Reposted frompiehus piehus viabutterfly-effect butterfly-effect
To, co cię dręczy, zakopujesz głęboko i myślisz, że tego nie ma. To czemu nie śpisz?
— K. T. Nowak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-quiero te-quiero
4240 88ca
Reposted fromdreeams dreeams viapikkumyy pikkumyy
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viapureevil pureevil
5723 9097 400
Reposted frompiehus piehus viapureevil pureevil

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaxannabelle xannabelle
5622 7b93 400
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl