Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaLinaa Linaa
2940 9677 400
Reposted frompiehus piehus viapumpkinsoup pumpkinsoup
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
6440 e70a 400
Reposted fromnyaako nyaako viaanotherwaytodie anotherwaytodie
2185 9be1 400
Reposted fromzciach zciach viazoria zoria
Milczałem, a powinienem krzyczeć.
Życie nauczyło mnie, jak wypada reagować, a nie jak trzeba.
— Filip Zawada "Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek"
Reposted fromaggape aggape vialeniwieec leniwieec
2918 482c 400
Reposted fromnyaako nyaako vialenifca lenifca
2922 7a75 400
Reposted fromnyaako nyaako viatost tost
8573 e3ba 400
A. Ciarkowska 
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
9639 ea06 400
Reposted fromnoone97 noone97 viaultrafioletowa ultrafioletowa
Byłem poza tym wszystkim. Byłem od wszystkiego oddzielony nieprzebytym murem chińskim. Nagle zrozumiałem, jak potworne i jak straszne jest moje życie.
— J.Pilch 'Miłość ściętej głowy'
3226 d68e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viakoloryzacja koloryzacja
2100 23be 400
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
3866 2875 400
Reposted fromteijakool teijakool viabruja bruja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl