Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
4818 8cb3 400
Reposted fromsunlight sunlight viazdzir zdzir
4842 30cc 400
Reposted fromkaiee kaiee viazdzir zdzir
9280 3df7 400
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viazdzir zdzir
6790 2b76 400
Reposted fromkiixey kiixey viazdzir zdzir
3995 af96 400
Reposted frombukazla bukazla viazdzir zdzir
8051 7f3e 400
Reposted fromposzum poszum viagdziejestola gdziejestola
4183 c226 400
Reposted fromgreensky greensky viastonerr stonerr
6132 a7f9 400
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz
I wołałeś "Nie licz na mnie".
Marek, posłuchaj mnie uważnie.
Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
8658 a91e 400
Reposted fromkaiee kaiee viastonerr stonerr
5855 6ba4 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
"Pół żartem, pił serio", napisz mi na grobie, szczerze mówiąc 
— TACO HEMINGWAY
We need people who don’t ask us to become different for their own acceptance and terms of approval. We need people, and we need to be the people who give others the permission to sit in their own skins and not be afraid. That’s the best gift you are ever going to give someone— the permission to feel safe in their own skin. To feel worthy. To feel like they are enough.
— Hannah Brencher (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viastonerr stonerr
6178 89bc 400
...bo tak samo jak nie jesteś w stanie sprawić by ktoś Cię pokochał, 
sam nie umiesz wyzbyć się miłości.
Możesz ją tresować, dławić i gasić w sobie,
 ale to płomień tak silny, że nie zaznasz spokoju. 
Będzie ci palić wnętrzności i odbierać sen. 
Zacznie Cie niszczyć rutynowo jak poranna kawa.
Butelki opróżniane do lustra, poranki pozbawione nadziei, 
wieczory pozbawione złudzeń. 
Chyba można wtedy dosłownie umrzeć z żalu. 
(...)
Bo ten świat zna ograniczoną liczbę cudownych złączeń,
 a to mogło być jedno z nich.
— znalezione kiedyś gdzieś w sieci, autor nieznany
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl