Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Strach nie pozwala nam działać, choć tak dobrze wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby zmienić nasze życie. Od czego się odciąć, a co do siebie przyciągnąć. 
— 02:30
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viagdziejestola gdziejestola
5699 8a1c 400
Reposted fromalicexxx alicexxx viagdziejestola gdziejestola
7655 d1b5 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaziemniaki ziemniaki
9119 490a 400
:)
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viastonerr stonerr
6472 4691 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viagdziejestola gdziejestola
5456 3dc8 400
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viapikkumyy pikkumyy
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viagdziejestola gdziejestola
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viapikkumyy pikkumyy
Często dach nad głową nie pozwala ludziom rosnąć.
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted frompwg pwg viapankamien pankamien
dwie tęczówki paraliżujące wszystkie zmysły .
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
0932 2afb 400
Reposted fromjerkstyles jerkstyles viagdziejestola gdziejestola
5715 e28d 400
Reposted fromdomitrz domitrz viaTangizz Tangizz
3523 8f32 400
Reposted fromnyaako nyaako viakeithpeligro keithpeligro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl