Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
O młodości: 
W tym wieku może się wielu rzeczy nie rozumie, za to czuje się głębiej, niżby się rozumiało. 
— wiesław myśliwski
Reposted fromjustblog justblog viadeepbluex deepbluex
9019 f79d 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viabadblood badblood
Sponsored post
Bo ja się wtedy nawet starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtomowa tomowa viaSilentRule SilentRule
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viabadblood badblood
0386 41a7 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrianmay brianmay
2095 09b0 400
Reposted fromyolo28 yolo28 viagreywolf greywolf
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
2380 c4e0 400
Reposted fromsoftboi softboi viaoxygenium oxygenium
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
0526 baef 400
Reposted fromBabson Babson viadreamboat dreamboat
6865 74cd 400

lovequotesrus:

Everything you love is here

Reposted fromkulamin kulamin viadreamboat dreamboat
2601 bfd1 400
Reposted fromvouslelune vouslelune vianiskowo niskowo
0491 d8ba 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaboli boli
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamboat dreamboat
1815 5a9d 400
Reposted fromdygoty dygoty viadreamboat dreamboat
Mam niejasne przeczucie z tyłu głowy, że coś okropnie przegapiłem. 
8112 7795 400
Reposted fromzelbekon zelbekon viasmoke11 smoke11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...